Informacije za investitore

Godišnji izvještaj Kraš grupe za poslovnu 2009. godinu

Dokumenti
Priopćenje za javnost i medije pdf 198.8 kB
Odluka o konsolidiranim financijskim izvještajima za poslovnu 2009. godinu pdf 30.8 kB
Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje 2009. pdf 211.3 kB
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje godišnjeg financijskog Izvještaja kraš grupe za poslovnu 2009. godinu pdf 30.4 kB
Izvještaj revizora i konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. pdf 231.3 kB
Prijedlog odluke o upotrebi kumulirane zadržane dobiti iz ranijih godina i upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2009. godini pdf 37.6 kB
Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD pdf 60.4 kB

Rezultati poslovanja za I. kvartal 2009. godine

Dokumenti
Konsolidirani izvještaj o novčanom toku za siječanj-ožujak 2009. pdf 27.6 kB
Konsolidirana bilanca KRAŠ GRUPE za siječanj-ožujak 2009. pdf 29.8 kB
Rezultati poslovanja KRAŠ GRUPE za I kvartal 2009. godine pdf 75.6 kB
Konsolidirani račun dobiti i gubitka KRAŠ GRUPE za siječanj-ožujak 2009. pdf 19.7 kB
Konsolidirani izvještaj o promjeni vlasničke glavnice za siječanj-ožujak 2009. pdf 26.8 kB
Rezultati poslovanja KRAŠ GRUPE za prvi kvartal 2009. godine - Izjava za javnost pdf 30.9 kB

Informacije za investitore