Zaštita okoliša

Kao društveno odgovorna kompanija, Kraš u području zaštite okoliša gospodari aspektima okoliša radi sprečavanja negativnih utjecaja, primjenjujući pritom postojeće propise, kao i načela i postavljene ciljeve sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001.

Pri planiranju razvoja naših proizvoda vodi se računa o ekološki prihvatljivim sirovinama, kao i o ambalažnim materijalima, kako bi korišteni materijali producirali što manje otpada. Trajnu pozornost pridajemo racionalnom korištenju svih energenata, te provođenju stručnih edukacija usmjerenih na promicanje svijesti svojih zaposlenih.

 U 2016. godini napravili smo dodatni iskorak za ostvarivanje budućih poboljšanja, odlukom o uvođenju i primjeni sustava upravljanja energetskom učinkovitošću prema normi ISO 50001. 

Dokumenti
Politika_okoliša_rev.5_hr pdf 350.4 kB
Environmental_Policy_rev.5_eng pdf 379.5 kB
ISO 14001_2015 Certifikat_HR pdf 114.4 kB
ISO 14001_2015 Certifikat_ENG pdf 112.5 kB