Upravljanje kvalitetom

Od prve certifikacije sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u Krašu 1997. prošlo je punih 20 godina. Na osnovama dobro uspostavljenog i održavanog dokumentiranog sustava kvalitete, u tom razdoblju nadograđivali smo sustav prema smjernicama i zahtjevima naših kupaca i vjernih potrošača.

U sklopu usvojenih politika kvalitete, politike okoliša i politike energetske učinkovitosti definiramo ciljeve poslovanja koji se kontinuirano prate, mjere i analiziraju. Sustav se stalno nadzire i provjerava putem planova samokontrole, unutarnje prosudbe, prosudbe kod dobavljača, provjere i ocjene vanjskih neovisnih certifikacijskih tijela te, povremeno, stalnih ili potencijalnih kupaca.

Ispunjenjem zahtjeva kvalitete, zdravstvene ispravnosti i sigurnosti hrane, kao i zahtjeva u području zaštite okoliša Kraš je izgradio integrirani sustav upravljanja koji danas obuhvaća norme ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer i halal.

Dokumenti
Certifikat ISO 50001 2018 pdf 254.6 kB
Certificate ISO 50001 2018 ENG pdf 839.1 kB
POPIS HALAL CERTIFICIRANIH PROIZVODA, KRAŠ, prehrambena industrija d.d. Zagreb pdf 365.8 kB
IFS vers.7 pdf 110.1 kB
ISO 9001_2015 certifikat HR pdf 139.7 kB
ISO 9001_2015 certificate ENG pdf 140.3 kB
Politika kvalitete i sigurnosti hrane pdf 482.0 kB
Quality and Food Safety Policy pdf 520.8 kB
Halal certificate ENG jpg 1.0 MB
IFS certificate_Kraš d.d._2022 pdf 1.4 MB
Kosher Certificate KRAS _2022 pdf 960.3 kB
IFS certificate_KRAŠ d.d._Tvornica Karolina Osijek_2022 pdf 68.2 kB