Kraš u 2022. godini bilježi rast neto dobiti

Revidirana konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu pokazuju kako je prošla godina za Kraš bila poslovno stabilna, unatoč svim izazovima koje su donijela kretanja na globalnim tržištima. Tako je vidljivo povećanje ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu za 91,2 milijuna kuna (12,1 milijun eura), odnosno 8,4 posto više u odnosu na 2021. godinu.

U 2022. povećani prihodi, ali i rashodi

Kraš grupa bilježi prihod u 2022. godini u iznosu od 1.176,4 milijuna kuna (156,1 milijun eura), a nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 44,79 milijuna kuna (5,9 milijuna eura), s porastom od 16,5 posto u odnosu na godinu prije. Neto dobit iznosi 36,4 milijuna kuna (4,8 milijuna eura) te je za 6,3 milijuna kuna (836 tisuća eura) veća nego u istom razdoblju 2021. godine, odnosno za 20,9 posto više. Istovremeno, rasli su i rashodi i to 8,1 posto u odnosu na 2021. te su iznosili 1.131,64 milijuna kuna (150,2 milijuna eura). Na rast poslovnih rashoda najviše je utjecao rast cijena energenata i transportnih usluga te glavnih prehrambenih sirovina i repromaterijala.

U ukupnim prihodima u 2022. godini ostvareni prihodi od prodaje iznose 1.141,5 milijuna kuna (151 milijun eura), ostali poslovni prihodi 25,2 milijuna kuna (3,4 milijuna eura), dok su financijski prihodi 9,7 milijuna kuna (1,3 milijuna eura). Prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 630,28 milijuna kuna (83,7 milijuna eura) što je porast od 9,9 posto, a rasli su i prihodi od inozemne prodaje za 6,7 posto odnosno iznose 498,34 milijuna kuna (66,1 milijun eura).

Ostvarena je EBITDA u visini od 134,6 milijuna kuna (17,9 milijuna eura), dok je EBITDA marža iznosila 11,54 posto.

Rezultati prvog kvartala 2023.

Početak poslovne 2023. godine obilježen je nastavkom rasta cijena na svjetskim tržištima, naročito energenata i sirovina, što je prolongiralo izazovno razdoblje rasta ulaznih troškova za tvrtke, naročito u proizvodnji te zamjetno usporilo tržište. Kraševi nerevidirani poslovni rezultati za prvi kvartal 2023. pokazuju konsolidirane ukupne prihode u iznosu od 37,67 milijuna eura (283,9 milijuna kuna). Istovremeno su u puno većoj mjeri rasli i ukupni konsolidirani rashodi u prvom kvartalu ove godine, a iznose 36,84 milijuna eura (277,5 milijuna kuna) i veći su od prošlogodišnjih za 14,6 posto. Sve je to rezultiralo smanjenom dobiti za prvi ovogodišnji kvartal u odnosu na prošlu godinu te je prema nerevidiranim financijskim pokazateljima ostvarena neto dobit u iznosu od 572 tisuće eura (4,3 milijuna kuna).

„Revidirani rezultati za prošlu godinu pokazatelj su stabilnog Kraševog poslovanja, koje se odvijalo u uvjetima stalnog povećanja ulaznih troškova. Za to je potreban balans svih segmenata poslovanja, stalno praćenje kretanja tržišta, agilnost u donošenju odluka pa je, uzevši sve to u obzir, 2022. godina za Kraš bila uspješna. Što se tiče početka ove godine, u kojem je usporavanje tržišta bilo očekivano, očekivani su bili i rezultati poslovanja. Vjerujemo da će ovi negativni trendovi uskoro biti iza nas te da slijedi razdoblje općeg oporavka. Zato smo i dalje okrenuti zadržavanju pozicije Kraša kao vodećeg proizvođača konditorskih proizvoda i to kroz daljnju modernizaciju cjelokupne Kraš grupe. Kao lider u industriji, fokusirani smo na razvijanje novih trendova te automatizaciju, digitalizaciju i održivost poslovanja u kojem je kvaliteta proizvoda imperativ. Takav pristup dio je posebne brige o zadovoljstvu svih nama važnih dionika – potrošača, zaposlenika, dioničara, partnera i zajednice u kojoj djelujemo“, izjavio je Allen Halamić, predsjednik Uprave Kraša.