Kraš grupa u prvoj polovini godine bilježi rast prihoda

Nerevidirani rezultati poslovanja Kraš grupe u prvoj polovini 2023. godine pokazuju kako konsolidirani ukupni prihodi iznose 80,31 milijun eura, što je za 8,17 milijuna eura, odnosno 11,3 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Ukupni konsolidirani rashodi u prvom polugodištu ove godine iznosili su 76,51 milijuna eura i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,8 posto.

„Kraševi poslovni rezultati za prvu polovinu ove godine očekivani su odraz kumulativnih utjecaja na svjetsko pa posljedično i domaće tržište. Od travnja prošle godine cijene svih ulaznih troškova sirovina, ambalaže i energenata eksponencijalno su rasle. Iako bilježimo rast prihoda, rast rashoda i dalje je značajan. I dalje smo snažno usmjereni prema optimiziranju svih naših procesa i troškova, kako bi tu razliku što manje osjetili naši potrošači te se nadamo skorom stabiliziranju cijena ulaznih troškova. Naš najavljeni investicijski ciklus u modernizaciju i automatizaciju proizvodnih pogona nastavlja se prema planu s ciljem dizanja razine zadovoljstva naših potrošača, zaposlenika te poslovnih partnera i dioničara“,izjavio je Allen Halamić, predsjednik Uprave Kraša.

U ukupnim prihodima prve polovine 2023. godine prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 78,55 milijuna eura, dok ostali poslovni prihodi iznose 1,54 milijuna eura, a financijski prihodi 215 tisuća eura. Pritom prihodi od prodaje na domaćem tržištu iznose 44,18 milijuna eura, s povećanjem od 17,1 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a rasli su i prihodi od prodaje u inozemstvu za 6,9 posto u odnosu na isto razdoblje 2022. te iznose 33,27 milijuna eura.

Nakon pokrića ukupnih rashoda poslovanja zabilježena je i dobit prije oporezivanja od 3,8 milijuna eura od siječnja do lipnja 2023., što je za 12,3 posto niže u odnosu na isto razdoblje lani, dok ostvarena neto dobit na kraju drugog kvartala iznosi 3,02 milijuna eura što je za 18 posto niže u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostvarena je EBITDA u visini od 8,05 milijuna eura i niža je za 2,9 posto u odnosu na prethodnu godinu, dok EBITDA marža iznosi 10,05 posto i niža je za 1,57 postotnih poena u odnosu na prošlogodišnju ostvarenu EBITDA maržu.