Pravila nagradnog natječaja “Ukraši blagdane!”

Članak 1. - Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradnog natječaja je Kraš prehrambena industrija d.d., OIB: 94989605030, Ravnice 48, Zagreb.

Članak 2. - Naziv nagradnog natječaja, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv nagradnog natječaja je “Ukraši blagdane!”. Nagradni natječaj traje od 20.11. do 17.12.2023. do 23:59 h kroz četiri kruga (prvi krug 20.11.-26.11., drugi krug 27.11. -3.12., treći krug 4.12.-10.12. i četvrti krug 11.12.-17.12.), a izbor dobitnika održava se svake srijede (29.11., 6.12., 13.12., 20.12.). Natječaj vrijedi na području Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Sjeverne Makedonije. Nagradni natječaj provodit će se na službenoj web stranici Kraš Hrvatska URL https://www.kras.hr/hr/ukrasiblagdane.

Članak 3. - Svrha nagradnog natječaja

Svrha nagradnog natječaja je jačanje povezanosti s korisnicima putem digitalnih medija u svrhu promidžbe Kraš brendova.

Članak 4. - Uvjeti za sudjelovanje u nagradnom natječaju

Pravila za sudjelovanje u natječaju bit će opisana na web stranici Kraš Hrvatska. Prilikom prijave na nagradni natječaj, sudionici uz objavu fotografije trebaju dostaviti osnovne osobne podatke putem online obrasca: ime i prezime, adresu prebivališta i broj mobitela na web stranicu Kraš Hrvatska. U nagradnom natječaju iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 16 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Sloveniji, Republici Srbiji i Republici Sjevernoj Makedoniji, osim djelatnika Kraš d.d. i povezanih društava i članova njihove uže obitelji te osim osoba koje trajno ili povremeno obavljaju djelatnost koja je tema natječaja (profesionalni fotografi). Svaki sudionik može sudjelovati s više prijava osobnog autorskog djela u nagradnom natječaju na web stranici https://www.kras.hr/hr/ukrasiblagdane. Svaki sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom nagradnog natječaja. Sudionici, nakon što su izrezali ornamente s kartonskih pakiranja Kraševih blagdanskih proizvoda (Dorina extra milk 220g, Dorina keks 220g, Dorina praline Winter mix 140g, Moto keks kakao 192g, Domaćica Speculaas 275g, Kraš Kids mix 230g, Kolumbo 4x100g, Tortica Mini Original 144g), istima trebaju ukrasiti prostor u blagdanskom duhu ili razveseliti dragu osobu svojim kreativnim uratkom, zatim fotografirati učinjeno, a fotografije učitati na web stranici kampanje zajedno sa svojim osobnim podacima uz pomoć obrasca. Svaki krug ocjenjivanja se odnosi samo na fotografije prijavljene u tom krugu, a svakoga tjedna 10 najkreativnijih osvaja nagradu. Na fotografiji nije dozvoljeno prikazati drugu osobu osim natjecatelja. Iznimno, može se prikazati druge osobe pod uvjetom da je sudionik pribavio suglasnost istih, za što sudionik preuzima punu odgovornost. Unos koji su nekompletni ili na bilo koji način tehnički ili sadržajno neadekvatni (osobito: nezakonit, opasan, zlonamjeran, klevetnički, opsceni, pornografski, vulgarni ili ksenofobni sadržaj) neće ući u bazu za odabir dobitnika. U navedenim slučajevima priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionika u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja nagradnog natječaja.

Sudionici jamče da svojim prijavama neće svjesno kršiti prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici se odriču bilo kakvih budućih potraživanja prema Priređivaču po osnovi autorskog i drugih prava intelektualnog vlasništva te su suglasni da Priređivač može bez ograničenja iskorištavati, objavljivati i prilagođavati prijavljena autorska djela.

Članak 5. - Nagradni fond

Nagradni fond uključuje: 40 Kraš slatkih paketa

Članak 6. - Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Odabir dobitnika nagrada obavljat će se u sjedištu Priređivača u Zagrebu od strane žirija sastavljenih od dva člana marketinškog tima Priređivača i jednog predstavnika marketinške agencije Studio Sonda d.o.o.. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovih pravila. Kriteriji za odabir dobitnika su najveća kreativnost i najuspješnija poveznica s temom kampanje u prijavljenim fotografijama prema nagradnom zadatku, prema mišljenju većine članova žirija.

Članak 7. - Objava rezultata nagradnog natječaja

Rezultati nagradnog natječaja bit će objavljeni na web stranici Kraš Hrvatska, https://www.kras.hr/hr/ukrasiblagdane.

· Prvi krug odabira dobitnika: 29.11.2023.

· Drugi krug odabira dobitnika: 6.12.2023.

· Treći krug odabira dobitnika: 13.12.2023.

· Četvrti krug odabira dobitnika: 20.12.2023.

Članak 8. - Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnicima će se paketi poslati na kućnu adresu unutar deset radnih dana od objave dobitnika.

Članak 9. - Način upoznavanja sudionika s pravilima nagradnog natječaja

Način sudjelovanja u nagradnom natječaju oglašava se od 02.11.2023. godine na web stranici Kraš

Hrvatska, https://www.kras.hr/hr/ukrasiblagdane.

Članak 10. - Rješavanje spora

U slučaju spora između priređivača i sudionika nagradnog natječaja “Ukraši blagdane” nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 11. - Pravila nagradnog natječaja

Svi sudionici nagradnog natječaja suglasni su s pravilima nagradnog natječaja. Svi sudionici nagradnog

natječaja suglasni su s Pravilima zaštite privatnosti na web stranici Kras.hr, prema kojima se osobni

podaci sudionika koriste samo u svrhe realiziranja nagradnog natječaja.

Članak 12. - Mogućnost prekida nagradnog natječaja

Nagradni natječaj može se prekinuti jedino u slučaju više sile.

Zagreb, 02.11.2023. godine. Kraš prehrambena industrija d.d., OIB: 94989605030, Ravnice 48, Zagreb.

*Kraš poštuje Vašu privatnost te se obvezuje da niti u kojem slučaju neće koristiti Vaše osobne

informacije osim u svrhu realizacije ovog natječaja. Objava popisa nagrađenih na web stranici Kraš

Hrvatska uključivat će: ime i prezime.

** Tvrtka Facebook, Inc ni na koji način ne sponzorira, promovira ili administrira ovaj natječaj. Tvrtka

Facebook, Inc ni na koji način nije odgovorna za organizaciju i provođenje natječaja ili igre te nema

nikakvu odgovornost u slučaju eventualnih sporova.