Varstvo okolja

Kraš je družbeno odgovorno podjetje glede varstva okolja, skrbi za okoljske vidike, zato preprečuje negativne vplive z uporabo veljavnih zakonskih predpisov, načel in postavljenih ciljev sistema ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001.

Pri načrtovanju razvoja naših izdelkov upoštevamo okolju prijazne surovine in embalažne materiale, tako da uporabljeni materiali proizvajajo čim manj odpadkov. Nenehno pozornost posvečamo racionalni uporabi vseh energetskih virov in izvajanju strokovnih izobraževanj, katerih cilj je spodbujanje ozaveščenosti naših zaposlenih.

Leta 2016 smo naredili nadaljnji korak k doseganju prihodnjih izboljšav z odločitvijo o uvedbi in uporabi sistema za učinkovito upravljanje energije v skladu s standardom ISO 50001.

Dokumenti
Politika okoliša_Kraš d.d. doc 255.0 kB
Environmental Policy_Kraš d.d. doc 252.0 kB
ISO 14001_2015 Certifikat_HR pdf 114.4 kB
ISO 14001_2015 Certifikat_ENG pdf 112.5 kB