O nas

Korporativno upravljanje

Podjetje Kraš se razvija in deluje v skladu z dobro prakso korporativnega upravljanja. S svojo poslovno strategijo, poslovno politiko, ključnimi internimi akti in poslovno prakso si prizadeva prispevati k transparentnemu in učinkovitemu poslovanju in kakovostnejši vpetosti v poslovno okolje, kjer deluje.

Preberite več

Upravljanje kakovosti

Dokumentiranost in transparentnost sta temeljni načeli sistema upravljanja v podjetju. Ob vsaki priložnosti smo pripravljeni in sposobni zagotoviti dokaze o standardih kakovosti, varnosti in doslednem izvajanju okoljskih vidikov v delovnih procesih.

Preberite več

Varstvo okolja

Sistem upravljanja okolja podjetja Kraš se nadzira s spremljanjem in merjenjem postavljenih okoljskih ciljev, notranjimi ocenitvami in stalnim nadzorom, ki ga izvajajo zunanji certifikacijski organi.

Preberite več

Upravljanje energije

Podjetje Kraš želi sodelovati pri gradnji sistema uravnoteženega razvoja odnosov med varnostjo oskrbe z energijo, konkurenčnostjo in zaščito okolja. Zato smo standardizirali uvedbo in certificiranje sistema upravljanja energije v skladu s standardom ISO 50001:2011.

Preberite več