Upravljanje kakovosti

Od prve certifikacije sistema upravljanja kakovosti po standardu ISO 9001 v Krašu leta 1997 je minilo že polnih dvajset let. Na podlagi dobro uveljavljenega in ohranjenega dokumentiranega sistema kakovosti smo v tem obdobju nadgrajevali sistem v skladu s smernicami in zahtevami kupcev in zvestih potrošnikov.

V okviru sprejetih smernic politik kakovosti, okoljske politike in politike energetske učinkovitosti opredeljujemo poslovne cilje in jih nenehno spremljamo, merimo in analiziramo. Sistem neprestano nadzorujemo in preverjamo z načrti samokontrole, notranje presoje, presoje pri dobaviteljih, preverjanja in ocenjevanja zunanjih neodvisnih certifikacijskih organov in, občasno, stalnih ali potencialnih kupcev.

Z izpolnitvijo zahteve po kakovosti, zdravstveni ustreznosti in varnosti hrane ter zahtevah za zaščito okolja je Kraš zgradil integriran sistem upravljanja, ki vključuje standarde: ISO 9001, ISO 14001, IFS, HACCP, košer in halal.

Dokumenti
Politika kvalitete_Kraš d.d. docx 65.2 kB
Quality policy_Kraš d.d. doc 253.0 kB
KRAŠ, Halal 4_2023 pdf 375.0 kB
Halal certifikat Kraš pdf 507.5 kB
Halal certifikat Kraš - eng pdf 509.8 kB
Popis halal proizvoda - Kraš d.d. pdf 700.4 kB
ISO 9001_2015 certifikat_hr pdf 73.2 kB
ISO 9001_2015 certificate_eng pdf 67.0 kB