O nama

Nadzorni odbor

Zoran Parać

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1975. godine.

Magistar znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu postaje 1982., a doktorat znanosti brani na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1989. godine.

1976. godine radio je na Trgovačkom sudu u Zagrebu, 1978. u Belupo farmaceutici i od 1981. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Od 1981. godine radi, između ostalog, kao savjetnik više tvrtki na projektima: akvizicije, restrukturiranja i privatizacije, te povećanja temeljnog kapitala i drugim projektima. Početkom 90-ih godina radi na pretvorbi brojnih poduzeća, te u više zakonodavnih projekata. Autor je više od 100 publikacija s područja prava društava i trgovačkog prava.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2000. godine. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je 2013. godine, a mandat predsjednika Nadzornog odbora mu je produžen reizborom 2016. godine

Ivan Dropulić

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Fakultetu za spoljnu trgovinu u Zagrebu 1979., a magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1983. 

Poslovno iskustvo je sticao u Elki, tvornici kablova; Institutu za zemlje u razvoju, Progress d.o.o i Jadranskom osiguranju d.o.o. 

Od 1998. radi na upravljačkim pozicijama u Euroherc životnom osiguranju, HAK uslugama d.o.o., Veritas osiguranju d.d. i Koncernu Agram. 

Od 2014. je u Kreditnoj banci Zagreb d.d. (Agram banka d.d.) u kojoj trenutno obavlja dužnost izvršnog direktora.

Aleksandar Seratlić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

 Stručnost na područjima strateškog planiranja, upravljanja promenama, strateškog pregovaranja i razvoja zaposlenih i organizacijske kulture je sticao na rukovodećim pozicijama u Ledu, Adris grupi, Ideji, Mercatoru S i SBB-u. 

Od 2019. je glavni izvršni direktor MPC Holdinga, vodeće regionalne poslovne platforme za upravljanje nekretninama i distribuciju robe široke potrošnje.

Ante Šalinović

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Odseku za sociologiju, 2005. 

Poslovno iskustvo na područjima istraživanja tržišta, javnog mnjenja i medija je sticao u agencijama Puls, Mediana Flores, Stratego i Ipsos Puls.

Od 2015. je direktor Ipsos Connect, poslovne jedinice Ipsos Pulsa, koja objedinjuje istraživanje medija i oglašavanja te je odgovoran za osam država regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija).

 Koautor je brojnih naučnih i stručnih radova iz područja sporta i marketinga.

Vedran Tolić

ČLAN NADZORNOG ODBORA

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1982. godine.

Poslovnu karijeru započeo je u Ferimportu u svojstvu pripravnika. U istom poduzeću nastavlja razvoj karijere na poslovima komercijalnog referenta u veletrgovini, pomoćnika šefa odjela u veletrgovini i šefa odjela veletrgovine. Od 1982. do 1996. obavlja funkciju direktora veletrgovine.

Od 1997. godine radi kao izvršni direktor Dubrava-prometa d.d, Zagreb. 2003. prelazi u Osimpex d.o.o., Osijek na poslove komercijalnog direktora.

Članom Nadzornog odbora imenovan je 2016. godine.

Nevena Pivac

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je Poslovno upravljanje na John Cabot University u Rimu 1999. godine. Od 2000. obavlja poslove direktora Službe marketinga u MI Braća Pivac d.o.o , nakon čega je 2003. godine imenovana za izvršnog člana Uprave u PPK d.d., Karlovac. Na ovoj poziciji zadužena je za izradu organizacione strukture, definisanje i primenu organizacionih procedura, vođenje i nadzor kapitalnih projekata, te je odgovorna za finansije i računovodstvo, informacioni sistem, nabavku i ljudske resurse.

U julu 2017. imenovana je savetnikom Uprave i blisko sarađuje s članovima Uprave pri odlučivanju o pitanjima od strateške važnosti za kompaniju.

Imenovana je članicom Nadzornog odbora 2019. godine.

Ana Mikuš Beban

ČLANICA NADZORNOG ODBORA

Diplomirala je 1983. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radnu karijeru je započela 1984. godine u Krašu kao pripravnik. Od 1985. godine radila je na poslovima iz područja planiranja, analize i kontrolinga na radnim mestima referenta plana i analize i šefa sektora. Od 2004. godine je bila direktor Službe kontrolinga, a od 2005. godine obavljala je poslove internog revizora Kraša.  Od 2020. zamenica je direktora Službe kontrolinga.

Za članicu Nadzornog odbora imenovana je 2020. godine od strane Radničkog veća, kao predstavnik radnika.

O nama