Управување со енергија

Енергијата е од клучно значење за бизнисот на сите видови индустриски претпријатија или други организации, без оглед на нивниот бизнис и може да има голема цена за бизнисот. Во однос на економската цена за енергија за организацијата, прекумерното консумирање може да предизвика оштетување на животната средина и тешки загуби на пошироката општествена организација, што пак резултира со потрошувачка на природните ресурси и придонес кон глобалното затоплување и климатските промени. Глобалната примена на ISO 50001 ќе придонесе за поефикасно користење на достапните извори на енергија, поголема конкурентност и намалени емисии на стаклени гасови и други поврзани влијанија врз животната средина.

Во 2016 година направивме уште еден чекор во полето на енергетска ефикасност. Со исполнување на барањата на ISO 50001, го воспоставивме и сертифициравме системот за управување со енергетска ефикасност, кој систематски го уредува следењето, мерењето и потрошувачката на енергенсите: електрична енергија, гас и вода.

Dokumenti
ISO-50001-HRV pdf 180.2 kB
ISO-50001-ENG_US pdf 179.6 kB
Energetska politika pdf 53.6 kB